• Spánek základ života

  Vaření začíná nákupem a pořádný spánek kvalitní matrací. Jste si ale jistí, že právě matrace vám zajistí dobrý spánek? A není tomu přesně naopak? Není matrace právě to jediné, co vás od kvalitního spánku dělí?

  Prečíst článek

  Pokud už máte správný podklad a pořád se nemůžete dobře vyspat. Zkuste inspiraci některým z následujících tipů pro efektivnější spánek.

  Prečíst článek

 • Konopný olej: ať žije král

  Konopný olej získávaný z rostliny zvané konopí seté je označován za zázračnou potravinu díky své vyrovnané koncentraci omega mastných kyselin.

  Prečíst článek

 • Deset mýtů o běhání naboso

  Běhání naboso, minimalistický i přirozený běh – to vše jsou výrazy označující běhání takovým způsobem, který dovoluje našim chodidlům fungovat v souladu s tím, jak jsou k běhu od přírody uzpůsobené.

  Přečíst článek

 • Jádra z meruněk ničí rakovinové buňky

  Jsou jádra z meruněk zdrojem přírodní látky, která zabíjí rakovinové buňky, aniž by při tom ruinovala také pacientovo zdraví a peněženku? Tato látka byla pojmenovaná laetril neboli vitamín B17. 

  Přečíst článek

Přihlášení

Online

Právě přítomno: 18 hostů a žádný člen

Deset nejčastějších mýtů o běhání naboso

Běhání naboso, minimalistický i přirozený běh – to vše jsou výrazy označující běhání takovým způsobem, který dovoluje našim chodidlům fungovat v souladu s tím, jak jsou k běhu od přírody uzpůsobené.Toho můžeme docílit použitím boty s velmi tenkou podrážkou, nebo během úplně naboso. Velké množství běžců trpící chronickými zraněními si tento styl začalo osvojovat, následkem čehož pociťují úlevu od projevů bolesti a běhání si můžou znovu užívat, dokonce v ještě uvolněnějším stylu než dříve.

 

Já jsem byl taky vyléčen z běžeckého zranění, kterým jsem trpěl více než osm let předtím, než se ze mě stal „bosý“ běžec. Bez dalších řečí přichází 10 mýtů o běhání naboso.

 

Běhání naboso vede ke vzniku námahových zlomenin

Strach z přivodění námahové zlomeniny je bez debat jednou z nejčastějších obav v souvislosti s minimalistickým během. Přestože byly takové případy zdokumentovány, námahová zranění vznikají důsledkem náhlé změny vykonávaného pohybu bez postupného přizpůsobování a nejsou přímo spojeny s tím, co máme nebo nemáme na nohách. Ve skutečnosti bychom měli pozorovat sníženou pravděpodobnost výskytu námahových zranění důsledkem změny v délce kroku a taky tempa, čemuž se člověk běhající naboso nevyhne.

 

Námahové zlomeniny se objevují jako důsledek nadměrného zatěžování, pokud se tělo nestihne dostatečně přizpůsobit vystavenému tlaku, jak dokazuje Wollfův Zákon. Pokud se této teorie budeme držet i nadále, hypoteticky bychom měli vidět slabší kostní trámce u lidí běhajících s odpruženou běžeckou obuví, a to kvůli menšímu rozvinutí svalové síly, což vede k úměrnému snížení síly působící na příslušnou kost.

 

Mám „ploché nohy“, které potřebují podporu

Lees a Klemerman dokázali, že neexistuje vztah mezi typem chodidla a běžeckými zraněními, zvláště pokud se jedná o fenomén „plochých nohou“. Při běhání naboso se vyhýbáme dopadu na patu a styk se zemí probíhá spíše přes přední či střední část chodidla. Jakmile se přední část dotkne země, započne pronace celého chodidla (nikoli izolovaná pronace chodidlového kloubu) a pokračuje až do bodu, kdy se pata dotkne země. Na výšce klenby proto nezáleží, stejně jako na běžném pojetí pronace při dopadu na patu. Při dopadu na špičku/střed chodidla se pronace stává užitečnou a pomáhá zmírnit otřesy.

 

Vážím příliš mnoho

Přestože jde o častou výmluvu proč neběhat, mít nadváhu není dostatečný důvod pro to neběhat naboso nebo v minimalistické obuvi. V roce 2010 byli Liberman a jeho společníci schopni prokázat, že běžci bez obutí vykazovali menší kolizní síly než obutí běžci dopadající na patu. Dopadáním na přední část chodidla jinými slovy snižujeme nárazovou sílu působící na dolní končetinu, což v důsledku vede ke snížení točivých sil působících na kotník, koleno a kyčelní klouby. Je zřejmé, že pokud lidé vážící 115 kilo dopadají na patu, vystaví své klouby větší síle, než kdyby dopadali na přední část chodidla.

 


Brání špatná kolena běhání naboso?

 

Mám špatná kolena

Osteoartróza kolenního kloubu je často obávanou komplikací mezi běžci, zvláště u starších jedinců, kteří běhali po velkou část jejich života. Existuje mnoho teorií o škodlivosti, ale i prospěšnosti běhání na zdravotní stav kolen. Kvůli těm naznačujícím škodlivost byly vymyšleny tzv. eliptikaly, což jsou přístroje napodobující pohyb při běhu bez nadbytečného tlaku působícího na klouby. Nicméně tyto přístroje nedokážou napodobit přesné anatomické pohyby a analýza působících sil odkryla, že cvičení na těchto přístrojích zatěžuje klouby ještě větší silou, než při obyčejné chůzi.

 

Jak jsem již zmínil, víme, že síla působící od země při dopadu na patu je větší v porovnání s dopadem běžce běžícího naboso nebo s minimalistickou obuví, který se přizpůsobil a došlapává na přední část nohy. Značný počet studií dokázal, že síla působící na koleno při běhu v klasické obuvi je větší než při běhu naboso. Nedávno publikovaná studie v British Journal of Sports Medicin sledovala po dobu 12 měsíců pacienty s osteoartrózou kolene a nenašla žádný rozdíl mezi skupinou nosící vložky do bot, které podporovaly pronaci chodidla a skupinou s rovnou vložkou. Podobně skončíme i při systematickém zhodnocení literatury, protože dojdeme ke zjištění, že výskyt vnější addukce kolenního kloubu a bolesti, které jsou uváděné ve spojitosti s osteoartrózou uváděny, dosahují vyšších čísel u lidí nosící klasické botasky v porovnání s těmi, který chodí naboso.

 

 

Běhání naboso, ortopedické vložky a plantární fasciitida

 

Nemůžu běhat naboso protože potřebuji své ortopedické vložky

Tyto vložky začaly být nadužívány v dnešní ortopedické praxi více než kdy předtím. Často při výkonu práce vídám běžce se zánětem plantární fascie, kteří běhají v klasických botách – s chodidlem bez pronace či supinace, kteří stejně dostali ortopedickou vložku. Když běháte naboso nebo v minimalistických botách, nepotřebujete kontrolovat rotaci v zadní části chodidla, protože nedopadáte na patu a přehnaná pronace, jak popsal Root, se tedy nevyskytuje. Přestože máme několik studií, které nepodporují užívání ortopedických vložek při běžeckých zraněních, bývá často velmi obtížné přesvědčit pacienta, že opravdu nejsou potřeba.

 

Trpím zánětem plantární fascie, takže běhání naboso by bylo moc bolestivé

Tento článek si nedával za cíl prodiskutování biomechaniky ani pomoc při výběru léčby takového zranění. Nicméně lze neoficiálně  říci, že můžeme vidět zmírnění symptomů u lidí, kteří začnou běhat tímto stylem. Jedním z možných vysvětlení by mohlo být postupné rozvinutí vlastních svalů, přesněji abduktor palce nohy, který je hlavní podporou klenby.

 

Dalším z přehlížených fenoménů je fakt, že většina běžeckých bot nutí váš kotník do polohy plantární flexe (stoj na špičce). Toto si tělo kompenzuje hyperlordózou (nadměrné prohnutí bederní páteře) a zvýšeným tlakem na paty, což je přesný opak rovnoměrnějšího rozložení tlaku do chodidla.Další dojmy týkající se běhaní naboso

 

Atrofie tukové tkáně v přední části nohy nedovoluje běhání naboso

Toto je další z běžných mýtů, kteří pacienti získali z mnoha různých zdrojů, včetně zdravotnických profesionálů. Většina z nás, ne – li každý z nás, někdy léčila pacienta, který si stěžoval na bolest v přední části chodidla nebo mozolnatění, a poté jednoduše svalil vinu na nedostatek tukové tkáně a tlumení pod nártními kůstkami. Přestože se to zdá být jako přijatelné vysvětlení, neexistuje do dnešní doby jediný důkaz, že by tuková výplň na plosce našeho chodidla atrofovala (ubývala, ztenčovala se) na přední nebo zadní části. S často se vyskytujícími poruchami přední části chodidla, jako je například kladívkový prst, vidíme přesun tukové výplně k okraji, čímž se hlavy nártních kůstek nápadně odkrývají, ale k tomu dochází většinou pouze v těžkých případech, jako je revmatoidní artritida. Bylo by netypické, aby pacienti s tímto stupněm deformace vůbec běhali.

 

Běhání naboso způsobuje bolestivé mozoly

Mozoly na našich chodidlech jsou důsledkem působení příčné síly na povrchu pokožky chodidla, způsobující nadbytečné tření. Příčná síla která vzniká ve horizontální rovině je klíčem k pochopení tohoto jevu. Přímý tlak nezpůsobuje puchýře, jinak bychom u běžců viděli většinu mozolů na patách, jelikož většina z nich při běhu na patu dopadá.

 

Root hovořil o tvorbě mozolů v přední části chodidla v souvislosti s příčnými silami působícími při pohybu vpřed stejně jako se středními nártními kůstkami vzhledem ke zvýšené zátěži po nadměrný časový interval a s netypicky působícími silami. Jeho pozorování platí v případě někoho, kdo při běhu dopadá na patu, jelikož vidíme zvýšenou zátěž kladenou na přední část nohy během toho, co nazývá odrazovou fází. Pozorováním způsobu, kterým běžec bez bot nebo člověk dopadající na přední/střední část nohy provádí svůj krok zjistíme, že odrazová fáze tak, jak ji popisuje Root, se nevyskytuje buď vůbec, nebo v téměř neznatelné míře.

 

Kampaň Good form running (Správný styl běhu), připravená ve spolupráci s New Balance, poskytuje příležitost pro trénink k osvojení tohoto stylu běhu a můžeme vidět, že po nabrání setrvačnosti táhneme horní končetinu na opačné straně těla dopředu, místo abychom museli pohyb vpřed nahradit odrazovou fází. Díky tomu snižujeme sílu působící na přední část chodidla, hlavně příčnou sílu. Nejen že to je to prospěšné ke snížení tření, ale vidíme také snížení sil působících od země na první zánártní kloub, což může mírnit jeho zánět - sezamoiditidu.

 

Běhám na dlouhé tratě a to naboso nepůjde

Co si mnoho z nás neuvědomuje je fakt, že jsme jako druh běhali tisíce let a víme, že první běžci začali běhat buďto naboso, nebo v minimalistické obuvi, jako například mokasínech. V roce 1960 vyhrál Abebe Bikila olympijský maraton v rekordním čase 2:15:16.2 běžíce bez obutí. Zola Budd udělal mnoho rekordů na středních vzdálenostech v osmdesátých letech našeho století, taktéž bez bot. Ken Saxton (dobře známý v kruzích minimalistického běhání) zaběhl 14 maratónů v roce 2006 bez bot a od té doby dokončil celkový počet 56 maratónů, včetně Bostonského maratonu, a všechny běžel naboso.

 

Můžu se pořezat o sklo

Tohle je má oblíbená výmluva. Při mnoha příležitostech se mě lidé ptají na otázku: „Co se stane, když šlápnete na sklo?“ Debaty na toto téma se účastní jak zdravotničtí specialisté, tak lidé, kteří naboso už dlouho běhají. Jaká je moje odpověď? „Nešlapejte na sklo.“ Myšlenka běhu naboso není o tom, co si obout na nohy. Je o tom, jak běháte a o tom, dovolit chodidlu vykonávat takové pohyby, ke kterým je uzpůsobené. Jakmile se běžec naučí správnou formu a opustí od dopadu na patu (což běžci většinou zvládnou bez bot na běžícím pásu), dalším logickým krokem je ochrana kůže na chodidle, aniž by zároveň došlo k znehodnocení zpětné odezvy od země.

 

Na trhu je velký výběr ze sortimentu, který se poslední dobou začal nazývat „minimalistická obuv.“ FiveFingers (firma Vibram), Minimus (firma New Balance) a Trail Glove (firma Merrell) jsou jen několik příkladů z tohoto zboží.

 

FiveFingers (PětiPrsťáky) se rychle staly favoritem na trhu hlavně z důvodu, že dovolují každému prstu fungovat samostatně a poskytují plný rozsah pohybu pro špičku, střední část chodidla i klouby kotníku díky takřka nulovému rozdílu mezi výškou podrážky na špičce a podrážky na patě. Firma Nike taky patřila mezi první výrobce, kteří představili obuv s menší oporou, a to v roce 2004, botu pojmenovanou Nike Free. Přestože jde o velice poddajnou botu poskytující minimální oporu, pořád má značné množství tlumení, které může překážet správné odezvě od země a zvýšenému zapojení svalů poskytujících kontrolu.

 

Slovo závěrem

Běhání naboso je o tom naučit se takovému stylu běhu, ke kterému je vaše tělo uzpůsobeno, o používání chodidla jako dokonalého tlumiče nárazů a nespoléhání se na botu, která narušuje anatomickou polohu chodidla a dostává vás do situace, kdy riskujete zranění. Díky použití opravdu minimalistické běžecké obuvi toho můžete dosáhnout, zatímco je vaše chodidlo ochráněno před nástrahami prostředí.


Dodatek redakce
 
Tento článek se zaměřuje pouze na námitky, které se v souvislosti s tímto tématem nejčastěji objevují. V žádném případě ho neberte jako návod, JAK začít tímto způsobem běhat! Přechodová fáze mezi klasickým stylem a během s dopadem na střední/přední část chodidla bez opory a tlumení si totiž vyžádá více času, než se může na první pohled zdát a zvládnutí správné techniky je v tomto případě zásadní.

 

Přestože to není žádná věda, nejde jen o to, která část chodidla jde do kontaktu se zemí jako první a co máte zrovna na nohách. S tímto stylem běhu přichází ruku v ruce změna v dalších oblastech – mění se postavení celého těla, kdy se objevuje dříve nemyslitelný mírný předklon od samotných kotníků, který vás díky setrvačnosti drží v pohybu, místo abyste svou hybnost při každém tvrdém dopadu na patu mírnili, mění se i tempo, ve kterém jste v kontaktu se zemí. Co ovšem pocítíte nejvíce jsou svaly lýtka, Achillovu šlachu a všechny klasickou obuví zanedbávané oblasti.

 

Entuziasmus, který ve vás minimalistický běh probudí, se tak může lehce stát velice bolestivou a nepříjemnou zkušeností. Než začnete běhat, ať už naboso nebo v minimalistické obuvi – vyhraďte si pár týdnů na pouhé chození v minimalistické obuvi/naboso – i tady ucítíte, jak se noha začíná "napravovat". Když si noha dostatečně zvykne na chůzi v novém stylu, začněte s velice, velice krátkými vzdálenostmi. Ten pocit, kdy váš běh najednou „chytne druhý dech“ a vy pod nohami cítíte nerovnosti, teplotní rozdíly mezi povrchy a kdy musíte dávat pozor, kam šlapete a ne jen hloupě dupat – to vše přirozeně svádí k násobkům vzdáleností, jaké byste měli ze začátku běhat.

 

Navíc není jistě od věci připustit možnost, že i přirozený a zdravý způsob běhu může roky špatnými návyky deformované chodidlo nenapravitelně poškodit. Přirozený způsob běhu tady opravdu může nadělat více škody nežli užitku, nebudete - li se ze začátku mírnit. Pokud však začnete pomalu, opatrně a s rozmyslem – čeká vás zážitek, který nadobro změní způsob, kterým se na běh díváte a kterým ho prožíváte.

 

Oba zakládající členové www.naturalmagic.cz doporučují minimalistický běh všemi čtyřiceti!

 

Na závěr bychom se rádi omluvili za prázdninovou pauzu a již brzy se vracíme do normálního provozu.

Děkujeme za trpělivost.

Redakce

 


Autor

Nicholas A. Campitelli, DPM, FACFAS
Přeložil: Sonnak
Zdroj: http://www.podiatrytoday.com/tackling-10-myths-barefoot-running


Zapojte se!

Hledáme překladatele, zdravotní badatelky, detektivy a novinářky. Pokud se chcete zapojit, dejte nám vedět!

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

RSS

NaturalMagic.cz RSS feed


Přoč byste se měli vyhnout kosmetice obsahující sodium lauryl sulfate

Sodium lauryl sulfate (SLS) je chemická pěnivá látka, které se dostává pozornosti kvůli své potencionální toxicitě. Nalézá se v mnoha výrobcích užívaných ke každodenní hygieně a péči o tělo. Patří mezi ně zubní pasta, šampon, pleťové mléko, mýdlo...

 

Infračervené sauny jsou bezpečnou metodou detoxikace a navíc pomáhají i při léčbě zranění

Už tisíce masérů-terapeutů dnes v rámci svých služeb nabízí pobyt v infračervených saunách (dále IS) a jejich klienti už pravidelně žádají tuto novou technologii, aby u nich odstraňovala toxiny, léčila svaly, zlepšovala krevní oběh, zpevňovala pokožku...

 

Blíž ke štěstí se lze dostat i s pomocí čtyř méně známých postupů

Štěstí je stavem, pro který jsme byli všichni stvořeni. Pokud vám ale tento stav bytí stále uniká, máte k dispozici mnoho aktivit zlepšujících náladu, kterým se můžete věnovat, abyste se zbavili psychické nepohody.

 

 

Zde se nacházíte:

~ Důležité ~

Všechny informace a materiály, které se nalézají na těchto stránkách, slouží pouze pro vzdělávací účely a žádná z uváděných doporučení nemají za cíl nahradit radu od Vašeho lékaře. Před aplikací všech změn byste měli vyhledat radu kompetentního specialisty, který je schopen zhodnotit Vaše příznaky a aktuální zdravotní stav. Je důležité, abyste neomezovali, neměnili či nepřerušovali užívání léků či doporučenou léčbu bez předchozí konzultace s Vašim lékařem či jiným odborníkem. I přes upřímnou snahu přinášet pouze kvalitní materiály nenesou autoři stránek žádnou  odpovědnost za případné komplikace vzniklé použitím zde prezentovaných informací.

NaturalMagic.cz